Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów słuchacze uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Plan studiów oparty jest na zagadnieniach związanych ze znajomością biologii hydrobiontów, zasadach i prawach funkcjonowania środowiska wodnego, znajomości zasobów, metod oceny ich wielkości oraz zasad prawidłowej eksploatacji, znajomości marikultury, znajomości oceanotechniki, techniki okrętowej, górnictwa i energetyki morskiej. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów przewidziane są poniższe przedmioty:
- Fizyka
- Mechanika
- Elektrotechnika i elektronika
- Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania
- Termodynamika
- Podstawy konstrukcji maszyn
- Podstawy automatyki
- Ekonomia, zarządzanie i elementy prawa
- Hydrobiologia
- Ekologia i ochrona środowiska
- Biochemia
- Hydrochemia
- Podstawy oceanotechniki
- Budowa obiektów oceanicznych
- Logistyka w eksploatacji mórz i oceanów
- Zasoby energetyczne morza
- Podstawy systemów energetycznych
- Podstawy klimatyzacji i chłodnictwa
- Ekologia organizmów wodnych
- Biologiczne zasoby morza
- Ekotoksykologia
- Biotechnologia w eksploatacji zasobów morza
- Chemia i ochrona morza

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu kierunku Eksploatacja mórz i oceanów może podjąć pracę:
- w morskich służbach technicznych,
- w administracji morskiej,
- w nadzorze technicznym,
- w instytucjach marikultury.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze