Dawniej sygnały bębnowe, nieco później gołębie pocztowe i listy - dziś komunikacja to przede wszystkim telefon komórkowy i Internet. Pamiętacie historię maratonu? Gość przebiegł sprintem 40 km, żeby powiadomić Ateńczyków o zwycięskiej bitwie i przestrzec rodaków przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie zatem, jak spektakularnym sukcesem XVIII w. była semaforowa transmisja wiadomości: 36 znaków na odległość 192 km w jedyne 32 minuty. Gołębiowi pocztowemu (w zależności, jak grubiutkiemu) pokonanie takiego dystansu zajmowało około 144 minuty. Jak to zestawić z obecną możliwością umieszczenia w czasie rzeczywistym różnorakich zdjęć, filmików, tekstów w jednej fali wiadomości?


Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Elektronika rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się właśnie na elektronice. Aby dostać się na te studia, należy zdobyć wysokie wyniki na maturze z przedmiotów ścisłych, w szczególności z matematyki, fizyki czy chemii. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Kierunek Elektronika jest połączeniem teorii i praktyki w projektowaniu, konstrukcji, oprogramowaniu, uruchamianiu, eksploatacji oraz serwisie aparatury elektronicznej wykorzystującej czujniki, mikroprocesory, mikrokontrolery, procesory sygnałowe, specjalizowane układy elektroniczne. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące: systemów i sterowników mikroprocesorowych, zastosowań optoelektroniki i fotoniki w aparaturze elektronicznej, akwizycji i przetwarzania danych empirycznych oraz elektronicznych komponentów inteligentnego środowiska, z uwzględnieniem szeroko rozumianych umiejętności informatycznych.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Elektronika mogą znaleźć zatrudnienie:
- w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym,
- w firmach zajmujących się projektowaniem i instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
- w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt dla potrzeb sieci korporacyjnych.

Grupy kierunkow : Techniczne

Kierunki pokrewne : Elektronika przemysłowa | Mikroelektronika w technice i medycynie