Elektroradiolog to pracownik medyczny, który zajmuje się obsługą specjalistycznej aparatury m.in. rentgenowskiej, ultrasonograficznej czy służącej do wykonywania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Osoba ta pracuje również bezpośrednio z pacjentem. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz pracowni szkolnych z przedmiotów ogólnych biologiczno-fizycznych, medycznych i technicznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy absolwenci pracują tylko w szpitalach? Jaki jest program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

 Do głównych przedmiotów należą:
- anatomia człowieka,
- pracownia diognostyki obrazowej,
- pracownia diagnostyki elektromedycznej,
- pracownia anatomii rentgenowskiej,
- radiodiagnostyka,
- fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii,
- ochrona radiologiczna,
- diagnostyka elektromedyczna,
- fizjologia z patologią,
- aparaty elektromedyczne,
- radioterapia,
- zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia.

Po studiach:
Absolwenci Elektroradiologii nie powinni mieć kłopotu ze znalezieniem pracy, ponieważ placówki ochrony zdrowia zgłaszają duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Elektroradiolodzy często znajdują zatrudnienie w pracowniach RTG, EKG, EEG, EMG, zakładach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii, densytometrii lub audiologii, szpitale, odziały ratunkowe, inspekcja ochrony radiologicznej.

Grupy kierunkow : Medyczne