Kierunek dedykowany wszystkim osobom, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w branży filmowej. Program studiów został opracowany z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów artystycznych. Program studiów opiera się na przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu wybranej przez nich specjalizacji. Liczne zajęcia na planie filmowym sprawiają, że absolwenci tego kierunku są doskonale przygotowani do profesjonalnego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

W trakcie studiów:
W ramach kierunku Film i sztuki audiowizualne studenci dokonują wyboru jednej z czterech specjalizacji:
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa.
 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów licencjackich:
Zastosowanie dźwięku w filmie i TV
Praca operatora w reklamie
Dramaturgia światła
Praca z aktorem
Scenografia i plastyka filmowa
Techniki animacji i zdjęcia specjalne
Praca nad rolą
 
 
Po studiach:
Po zakończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku (w ramach studiów II stopnia). Gotowi są również do podjęcia pracy w charakterze aktorów, producetów, reżyserów oraz operatorów. 

Grupy kierunkow : Artystyczne

Kierunki pokrewne : Antropologia literatury, teatru i filmu | Film i multimedia | Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach | Media interaktywne i widowiska | Media kreatywne | Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej