Wiedza o filmie, kulturze audiowizualnej i nowych mediach jest jednym z filarów refleksji kulturoznawczej. Stanowi wyodrębniony model poznania naukowego, a jednocześnie rozwój naukowy filmoznawstwa coraz silniej związany jest z paradygmatem nauk o kulturze. Ponadto obecnie daje się zauważyć bardzo dynamiczny rozwój badań nad wchodzącymi w zakres filmoznawstwa zagadnieniami. Eksplorowane są tematy jeszcze dziesięć lat temu nieobecne w polskiej nauce: historia kina powszechnego, semiotyka filmu, komparatystyka. Zastanawiasz się co jeszcze? Czytaj dalej?Problematyka nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem Levinsonowskiego modelu nowych mediów, jest również na trwałe wpisana w kulturoznawczy dyskurs, a nadto jest częścią powszechnego doświadczenia użytkowania kultury.

W trakcie studiów:

film i media - kierunki w sztuce filmowej, teoria filmu, metafory kina współczesnego, film po angielsku
literatura i kultura - wiedza o literaturze, teoria literatury, język a kultura
wykłady poświęcone twórcom filmowym oraz zagadnieniom dotyczącym kina i współczesnych mediów

Po studiach: 
Absolwent może podjąć pracę jako
pracownik TV (doradca programowy)
konsultant literacki (lektor, reporter, prezenter)
krytyk filmowy i telewizyjny
scenarzysta i dialogista
redaktor portali internetowych
animator kultury filmowej
pracownik dystrybucji filmów
copywriter
rzecznik ds. kontaktu z mediami
projektant wizerunków medialnych
pracownik TV (doradca programowy), konsultant literacki (lektor, reporter, prezenter), krytyk filmowy i telewizyjny, scenarzysta i dialogista, redaktor portali internetowych, animator kultury filmowej, pracownik dystrybucji filmów, copywriter, rzecznik ds. kontaktu z mediami, projektant wizerunków medialnych.