Studia na filologii bałkańskiej dają możliwość poznania ciekawej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach zauważalne jest wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z Polską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi i poszukiwanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Kandydat wybierający się na filologię bałkańską powinien interesować się językami obcymi, a także posiadać zdolności humanistyczne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach, czytaj dalej!.


W trakcie studiów:
Studia te mają na celu zapoznać żaka z kulturą, historią państw bałkańskich oraz językiem, którego przede wszystkim będzie się uczył.

Po studiach:
Absolwent może pracować m.in. jako:
- tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
- specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,
- osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce).
Absolwent może pracować m.in. jako:
tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,
specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,
osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce)Absolwent może pracować m.in. jako:tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej,specjalista w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych oraz w strukturach międzynarodowych w Bośni i Kosowie,osoba zajmująca stanowiska, na których niezbędna jest biegła znajomość języków bałkańskich (np. w turystyce).

Grupy kierunkow : Filologiczne

Kierunki pokrewne : Bałkanistyka | Filologia nowogrecka