Hellenistyka to specjalność dla pasjonatów, studentów inteligentnych i pracowitych. Jeśli chcesz zdobyć gruntowne wykształcenie i poznać panoramę dziejów i kultury dawnych oraz współczesnych mieszkańców Hellady, to ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka nowogreckiego, posiada wykształcenie humanistyczne o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii greckiego obszaru językowego. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?

W trakcie studiów:
Praktyczna nauka języka greckiego 1 (gr. A, B) - 90 godz. (6 godz. tyg.), zal. z oceną, 5 pkt.
Praktyczna nauka języka łacińskiego 1 (gr. B) - 120 godz. (8 godz. tyg.), zal. z oceną, 7 pkt.
Ćwiczenia łacińskie I - kompetencja gramatyczna 1 (gr. A) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal z oceną, 2 pkt.
Ćwiczenia łacińskie I - rozumienie tekstu 1 (gr. A) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Ćwiczenia z literatury antycznej 1 - historiografia, biografia (gr. A) - 30 godz. (2 godz. tyg.),
zal. z oceną (lektura indyw.), 3 pkt.
Kultura antyczna 1 (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt. (+ 4 pkt. / praca sem. / zal. z oceną)
Wstęp do literaturoznawstwa (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Historia filozofii 1 - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Historia starożytna 1 (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1pkt.
Historia literatury greckiej 1 (okr. archaiczny) (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1pkt.
Historia literatury rzymskiej 1 (okr. archaiczny) (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1pkt.
Wychowanie fizyczne (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. bez oceny.
SEMESTR 2
Praktyczna nauka języka greckiego 2 (gr. A, B) - 90 godz. (6 godz. tyg.), zal. z oceną, 5 pkt.
Praktyczna nauka języka łacińskiego 2 (gr. B) - 60 godz. (4 godz. tyg.), zal. z oceną, 3 pkt.
Analiza tekstu łacińskiego (gr. B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną (lektura indyw.), 2 pkt.
Ćwiczenia łacińskie I - technika przekładu 1 (gr. A) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Ćwiczenia z literatury antycznej 2 - epika rzymska (gr. A) - 30 godz. (2 godz. tyg.),
zal. z oceną (lektura indyw.), 3 pkt.
Metryka starożytna (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 3 pkt.
Wstęp do studiów filologii klasycznej (gr. A, A+, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Wstęp do językoznawstwa (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Historia filozofii 2 - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Historia starożytna 2- (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal 1
Historia literatury greckiej 2 (okr. klasyczny) - (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1 pkt.
Historia literatury rzym. 2 (okr. cyceroński) - (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), 1 pkt.
Wychowanie fizyczne (gr. A, B) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. bez oceny. 13
ROK II
SEMESTR 3
Gramatyka opisowa jęz. greckiego 1 - 60 godz. (4 godz. tyg.), zal. z oceną, 3 pkt.
Ćwiczenia greckie - teksty 1 - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Gramatyka opisowa języka łacińskiego 1 - 60 godz. (4 godz. tyg.), zal. z oceną, 3 pkt.
Ćwiczenia łacińskie II - rozumienie tekstu 2 - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt.
Ćwiczenia z literatury antycznej 3 - retoryka, epistolografia - 30 godz. (2 godz. tyg.),
zal. z oceną (lektura indyw.), 3 pkt.
Kultura antyczna 2 - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal. z oceną, 2 pkt. (+ 4 pkt. / praca sem. / zal. z oceną)
Historia literatury greckiej 3 (okr. klasyczny) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1 pkt.
Historia literatury rzymskiej 3 (okr. augustowski) - 30 godz. (2 godz. tyg.), zal., 1 pkt.
Język nowożytny - kontynuacja - 60 godz. (4 godz. tyg.), zal.
Praktyczna nauka języka greckiego, Praktyczna nauka języka łacińskiego, Ćwiczenia łacińskie I - kompetencja gramatyczna, Ćwiczenia łacińskie - rozumienie tekstu, Ćwiczenia z literatury antycznej - historiografia, biografia, Kultura antyczna, Wstęp do literaturoznawstwa, Historia filozofii , Historia starożytna, Historia literatury greckiej, Metryka starożytna, Wstęp do studiów filologii klasycznej, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa jęz. greckiego 

Po studiach:
Studia na kierunku filologia, specjalność: grecka mogą przygotowywać do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury greckiego obszaru językowego. 

Grupy kierunkow : Filologiczne