Kierunek Filologia portugalska jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą biegle opanować język portugalski i w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę na gruncie zawodowym. Program studiów obejmuje ponadto wiadomości z zakresu: literatury, historii i uwarunkowań społeczno-politycznych państw, w których język portugalski jest językiem urzędowym. Znajomość języka portugalskiego, którym posługuje się ponad 200 mln. ludzi na świecie, będzie cenioną umiejętnością na rynku pracy. Chcesz iść na ten kierunek studiów w przyszłości? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów, które wprowadzą studentów w świat literatury, historii oraz specyfiki społecznej języka portugalskiego. Dynamiczne rozpowszechnienie języka portugalskiego było spowodowane rosnącą potęgą kolonialną Portugalii - w efekcie język ten używany jest na terenach Afryki, Ameryki Południowej oraz wielu państwach wyspiarskich. Poznanie specyfiki tych państw oraz odmian języka portugalskiego daje absolwentom tego kierunku szerokie możliwości zatrudnienia.
W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty:
- Gramatyka opisowa języka portugalskiego
- Literatura portugalska
- Historia i kultura Portugalii
- Wprowadzenie do akwizycji języków obcych
- Historia języka portugalskiego i jego odmian

Po studiach:
Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom absolwenci kierunku filologia portugalską mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze tłumaczy, lektorów oraz nauczycieli języka portugalskiego. Ponadto znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wymagana jest biegła znajomość języka portugalskiego lub jednej z jego odmian.
Absolwenci mogą ponadto kontynuować naukę i poszerzanie swoich umiejętności na studiach podyplomowych. Dzięki temu zdobędą oni kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze tłumaczy konferencyjnych, konsekutywnych i symultanicznych.

Grupy kierunkow : Filologiczne