Studia na kierunku Filologia rosyjska są nie tylko dla osób, które chcą poznać język rosyjski. Z całą pewnością odnajdą się tam osoby zainteresowane literaturą, kulturą i historią rosyjskiego obszaru językowego. A obszar ten jest godny uwagi ze względu na swoją rozległość i znaczenie - rosyjski jest jednym z pięciu oficjalnie obowiązujących w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od kandydatów na studia nie wymaga się jego znajomości, ale operowanie choćby grażdanką, czyli rosyjskim alfabetem, z pewnością będzie pomocne. Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów


Studenci zdobywają umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nieodłącznym elementem programu studiów jest duża ilość ćwiczeń w praktycznej znajomości języka rosyjskiego, mających na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej.

Przedmioty realizowane w toku studiów to m.in.: historia literatury rosyjskiej, historia języka rosyjskiego, historia Rosji, kultura rosyjska, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, gramatyka języka, gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska, filozofia, pedagogika, psychologia, kultura obszaru języka rosyjskiego, teoria i praktyka przekładu.

Po studiach

Absolwent Filologii rosyjskiej otrzymuje szerokie przygotowanie w zakresie filologicznym, co daje mu możliwość podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, tłumacza, redaktora, propagatora i znawcy kultury narodów wschodniosłowiańskich. Dzięki różnorodności programowej studia dają również podstawy do zatrudnienia w różnych podmiotach gospodarczych, prowadzenia korespondencji biznesowej w języku rosyjskim, zawierania umów, czy też organizowania turystyki zagranicznej.

Grupy kierunkow : Filologiczne

Kierunki pokrewne : Filologia angielsko-rosyjska | Filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu | Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim | Filologia rosyjska z językiem angielskim | Język biznesu | Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim | Komunikacja międzykulturowa w Europie | Lingwistyka w biznesie | Rosjoznawstwo