Podstawowym celem kształcenia na Filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Obok udoskonalania umiejętności językowych studenci kształcą się również w zakresie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i przekładoznawczej w języku słowackim. Jakie treści programowe są realizowane oraz gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chciałbyś w przyszłości zacząć ten kierunek studiów, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia programowe: 
Kultura i turystyka regionów
Europeistyka kulturowa
Animacja kultury,
Teatrologia i filmoznawstwo,
Antropologia nowych mediów
Wiedza o kulturze
Kultura i turystyka regionów
Europeistyka kulturowa
Animacja kultury
Teatrologia i filmoznawstwo
Antropologia nowych mediów
Wiedza o kulturze

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, w instytuacjach kultury, w szkolnictwie, jako tłumacz oraz w firmach prowadzących kontakty biznesowe i handlowe ze Słowacją. 

Grupy kierunkow : Filologiczne