Miłośnik wiedzy, czyli przyszły student Filozofii będzie starał się ogarnąć swym umysłem wszechświat. Kierunek ten daje możliwość gigantycznego rozwoju osobistego. Filozofia to w szczególności rozważania na temat podstawowych problemów, takich jak istnienie, poznanie czy umysł. Zajmuje się ogólnymi i podstawowymi zagadkami świata. Filozofię można podzielić na ontologię, epistemologię, aksjologię, antropologię filozoficzną oraz filozofię społeczną. Osoba planująca rozwijać się w tym kierunku powinna posiadać zdolność jasnego przekazywania informacji.

W trakcie studiów


Niezbędnikiem w tym kierunku jest samodzielność i ciekawość. Przydaje się również zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, takimi jak psychologia, prawo, historia. Student podczas studiów uczy się dostrzegać problemy tam, gdzie inni nie podejrzewają ich istnienia. Uczy się uniwersalnych sposobów rozwiązywania problemów. Taka osoba zaś może łatwiej od niejednego wąsko wyspecjalizowanego fachowca przystosować się do zmiennej i trudno przewidywalnej rzeczywistości, w tym sytuacji na rynku pracy. Koniecznością jest czytanie publikacji obcojęzycznych związanych z filozofią oraz kontakty międzynarodowe, najczęściej są publikacje w językach: niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim. Na tym kierunku kandydat uczy się m.in filozofii klasycznej, filozoficznej podstawy kultury, religioznawstwa, kognitywistyki, filozofii człowieka i etyki oraz filozofii dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Po studiach

Absolwent po ukończeniu tego kierunku może szukać zatrudnienia m.in. w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych, w zawodzie animatora kultury, nauczyciela filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie oraz w szkolnictwie podstawowym i gimnazjum, jako rzecznik prasowy. Absolwent może poszukiwać pracy w wielorakich dziedzinach życia politycznego, obywatelskiego i medialnego, np.
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach państwowych, rządowych, samorządowych,
  • wszelkiego rodzaju fundacjach, organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych.


Kierunki pokrewne : Coaching i doradztwo filozoficzne | Filozofia i etyka | John Paul II Philosophical Studies | Philosophy | Philosophy and culture of East-Central Europe | Przemysły kreatywne
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków