Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych jest w dobie XXI wieku funkcją niezwykle istotną. Analitycy rynkowi wskazują, że stale rośnie zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych specjalistów. Kierunek Finanse i inwestycje został przygotowany w oparciu o potrzeby współczesnego rynku pracy i najlepsze koncepcje, które wykorzystywane są na uczelniach zagranicznych. Jeśli swoją przyszłość zawodową wiążecie właśnie z działalnością w obszarze finansów, to wybór tego kierunku pozwoli Wam na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych.

W trakcie studiów:
Unowocześnienie istniejących programów studiów z zakresu finansów i standardów nauczania sprawiło, iż konieczne było stworzenie całkowicie nowego kierunku - Finansów i inwestycji. Kierunek ten jest doskonale przystosowany do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorstw względem wiedzy i umiejętności absolwentów. Program studiów zawiera poszerzone treści z zakresu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i ich działów finansowych oraz metod i koncepcji związanych z inwestycjami. Wprowadzono również zajęcia z zakresu rachunkowości, która obecnie jest już podstawą w pracy specjalistów ds. finansów i inwestycji. 
 
Wybrane przedmioty, które realizowane będą w trakcie studiów: 
-podstawy rachunkowości zarządczej,
-finanse przedsiębiorstwa, 
-rynki finansowe,
-inwestycje rzeczowe,
-finanse firm rodzinnych,
-planowanie i prognozowanie finansowe,
-komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego,
-pozyskiwanie funduszy unijnych,
-funkcjonowanie rynków kapitałowych. 
 
Wszystkie powyższe przedmioty realizowane są w oparciu o sprawdzone wzorce, które wykorzystywane są na uczelniach zagranicznych. Studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w ramach symulacji biznesowej TOPSIM II, czyli grze finansowej, która powszechnie wykorzystywana jest na najlepszych uczelniach niemieckich. 
 
Po studiach:
Doskonałe przygotowanie merytoryczne sprawia, iż absolwenci kierunku Finanse i inwestycje będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Znajdą oni zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych korporacjach. Absolwenci posiadać będą również wiedzę, która pozwoli im na efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe