Komputer kwantowy pracujący z szybkością myśli i wykorzystujący zasady informacji kwantowej istnieje na razie w fantastyce naukowej. Jednak już teraz informacja kwantowa wykorzystywana jest w super bezpiecznym szyfrowaniu przesyłanych danych. Światowej sławy potęgą w tej dziedzinie fizyki jest Uniwersytet Gdański. Wykładowcy Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki  publikują w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych takich jak: Nature czy Physical review. Studenci mają szansę testowania formuł opartych na mechanice kwantowej a wykorzystywanych w kwantowej informacji w unikalnej Pracowni Informacji Kwantowej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w trakcie kursowych zajęć dydaktycznych.


Fizyka wyjaśnia najbardziej fundamentalne procesy zachodzące w przyrodzie. Bez fizyki nie powstałyby wszystkie osiągnięcia nowoczesnej technologii. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi. Studiowanie Fizyki pozwala zrozumieć strukturę otaczającego nas świata i praw nim rządzących. Jest zajmować się naistotniejszymi problemami świata, a nawet galaktyki? Jeśli tak, to wybierz się na studia fizyczne! Aby dowiedzieć się więcej na temat fizyki, zapraszamy do dalszej lektury!


Co robi fizyk na studiach?

Studenci kierunku Fizyka zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, astronomii i podstaw informatyki, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią.

Gdzie pracują fizycy?

Absolwenci Fizyki zatrudniani są na przykład:
  • jako pracownicy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
  • w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • jako specjaliści w branży elektronicznej,
  • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
  • w instytucjach finansowych i w innych, w których wymagane są wysokie kwalifikacje związane z obsługą komputerów.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe

Kierunki pokrewne : Bioinformatyka z biofizyką stosowaną | Ekonofizyka | Fotonika | Nauki ścisłe | Science and technology