Fizyka techniczna zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.

W trakcie studiów:
Przedmioty: chemia, matematyka, podstawy fizyki, elektrotechnika i elektronika, podstawy fizyki technicznej, laboratorium fizyczne, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyk, fizyka współczesna, fizyka faz skondensowanych, metody numeryczne.

Po studiach:
Absolwenci Fizyki technicznej mogą być zatrudniani:
- jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
- jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz instytucji wdrażających najnowsze technologie,
- w dziedzinie tworzenia, obsługi i zarządzania internetowymi usługami sieciowymi,
- w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
- wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów ,
- w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne (Sharp).

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Techniczne