Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zdobędziesz wiedzę geologiczną z zakresu geologii ogólnej i inżynierskiej, mineralogii, hydrogeologii; prawa geologicznego i górniczego, wodnego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci ubiegać się szereg uprawnień geologiczno-inżynierskich.


Geologia to nauka, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Aby podjąć studia na kierunku Geologia niezbędna jest pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania problemów naukowych i logiczne, dedukcyjne myślenie. W tym zawodzie przydatne jest również zainteresowanie przedmiotami z różnych dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. Czy chciałbyś w przyszłości zostać geologiem i prowadzić własne badania? Zanim podejmiesz decyzję, dowiedz się czegoś więcej!

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, metody komputerowe w geologii, geologia fizyczna, geofizyka, geochemia, geologia historyczna i stratygrafia, paleontologia, tektonika, mineralogia i petrologia, geologia złóż, geologia regionalna Polski, kartografia geologiczna, hydrogeologia i ochrona wód podziemnych, geologia stosowana i ochrona środowiska, zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska, geologia regionalna świata, ocena oddziaływania na środowisko;

Po studiach:

Możliwość zatrudnienia po kierunku Geologia:
- samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne itp.),    
- wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej,    
- gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Applied petroleum geosciences | Geoanalityka | Geoinformacja środowiskowa | Geologia inżynierska | Geologia stosowana