Dzięki niemcoznawstwu na Uniwersytecie Gdańskim możesz podczas studiów nauczyć się języka niemieckiego niemal od zera. Program studiów obejmuje dwa bloki tematycznie: filologiczny, czyli praktyczną naukę języka oraz historyczno-społeczny, na który składają się zagadnienia związane z historią stosunków polsko-niemieckich. Na absolwentów niemcoznawstwa czekają ciekawe oferty pracy zarówno w Polsce jak i Niemczech. Niemcoznawstwo jest prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego jako studia pierwszego i drugiego stopnia.


Zanim wybierzesz się na Filologię germańską musisz wiedzieć, że studenci germanistyki uczą się nie tylko fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Studenci filologii niemieckiej poznają język, kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Z umiejętnościami, jakie zdobywają podczas studiów z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Sporo niemieckich firm ma w Polsce swoje filie i oddziały. Zapraszamy do lektury!

Na studiach


Również rozwój polskiej turystyki i hotelarstwa stwarza zapotrzebowanie na osoby posługujące się biegle językiem niemieckim oraz znające obyczaje społeczeństwa. Germanistyka jest stosunkowo popularnym kierunkiem wśród kandydatów na studia, a możliwości kształcenia w tej dziedzinie gwarantuje szereg uczelni.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego (fonetyka, rozumienie ze słuchu, niemiecki mówiony, rozumienie języka pisanego, nauka języka pisanego, tłumaczenia, stylistyka, gry językowe, konwersacje, język specjalistyczny), wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury niemieckojęzycznej, wiedza o krajach obszaru języka niemieckiego, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna.

Po studiach

Po Filologii germańskiej studenci znajdują pracę w:
- szkołach państwowych i prywatnych, przedszkolach, instytucjach prowadzących kursy językowe,
- sektorze gospodarczym jako tłumacze języka niemieckiego i samodzielni decyzyjni pracownicy,
- branży turystycznej,
- wydawnictwach,
- mediach,
- placówkach kulturalno-oświatowych i społecznych,
- jednostkach samorządowych,
- instytucjach związanych ze współpracą międzynarodową.

Grupy kierunkow : Filologiczne

Kierunki pokrewne : Filologia angielska z językiem niemieckim | Germanistik | Język biznesu | Lingwistyka w biznesie | Nauczanie języka niemieckiego | Niemcoznawstwo | Ochrona europejskich dóbr kultury | Polacy i Niemcy w Europie | Studia filologiczno-kulturoznawcze | Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | Studia polsko-niemieckie | Translacja konferencyjna
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk