Kierunek studiów Górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedz się czegoś więcej o programie studiów!

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ochrona środowiska, geometria i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, geologia, górnictwo, wiertnictwo, inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, geodezja górnicza i metrologia, geofizyka górnicza, hydrogeologia i kształtowanie środowiska wodnego, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, technologie górnicze, technologie wiertnicze, geotechnika, zarządzanie i marketing;

Po studiach:
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej:
- w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych i geotechnicznych,
- w organach nadzoru technicznego,    
- administracji państwowej i samorządowej,    
- w jednostkach projektowych oraz w działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze | Techniczne

Kierunki pokrewne : Gospodarka surowcami mineralnymi