Kierunek ten kształci średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Pogram studiów obejmuje zajęcia takie jak: anatomia i fizjologia człowieka, anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia, farmakologia,mikrobiologia, informatyka i techniki komputerowe w medycynie, propedeutyka stomatologii, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, zajęcia praktyczne w gabinetach stomatologicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w prywatnych, jak i publicznych gabinetach stomatologicznych.

W trakcie studiów:
Student uczy się jak wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze na zlecenie i pod nadzorem lekarza, prowadzić działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej dentysty oraz przechowywać i ewidencjonować produkty lecznicze oraz materiały stomatologiczne.

Po studiach:

Absolwent kierunku posiada pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
- gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- prywatnych gabinetach stomatologicznych,
- poradniach i klinikach dentystycznych,
- gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Grupy kierunkow : Medyczne