Gastronomia i Hotelarstwo to popularny kierunek studiów, który oferują niemal wszystkie większe uczelnie w Polsce. Jeśli marzysz o prowadzeniu własnego ośrodka wypoczynkowego, hotelu, obiektu gastronomicznego, te studia z pewnością pomogą. Od kandydatów na te studia oczekuje się przede wszystkim samodzielności i zorganizowania. W przyszłości będą bowiem odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie powierzonymi im biznesami. Od ich wiedzy, umiejętności i osobowości zależeć będzie sukces całego przedsięwzięcia. Wstęp na studia zależy od uczelni, którą wybierzesz.

Gospodarka turystyczna to kierunek prowadzony tylko na kilku uczelniach w Polsce i skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu szeroko rozumianej gospodarki turystycznej oraz chcą swobodnie poruszać się w branży turystycznej, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Studenci uczą się jak przygotować strategię rozwoju turystyki w regionie, sformułować biznes plan dla własnej firmy, zbudować plan marketingowy hotelu, czy oszacować opłacalność inwestycji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku, zachęcamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna są odpowiedzią na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty. Od kandydatów wymaga się wiedzy na temat geografii na poziomie rozszerzonym, szczególnie tej dotyczącej najbliższego regionu. Przyda się również wiedza historyczna. Chcesz wiedzieć wszystko o najważniejszych atrakcjach turystycznych w Polsce i ich historii? Chciałbyś wiedzieć, jak dostać się na te studia? Jeśli tak, zapraszamy do dalszej lektury!

Sport to różne formy aktywności fizycznej, które wykonywane są dla przyjemności lub współzawodnictwa. Studenci tego kierunku pozyskują wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Dla kogo najlepsze będą studia sportowe? Przede wszystkim dla tych, którzy zawodowo chcą się z nim związać. Studia na kierunku sport nie determinują oczywiście wybranej dyscypliny - to może być gra w piłkę, siatkówkę, lekkoatletyka czy pływanie. Gdzie znajdziesz pracę? Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!

Na kierunku Taniec świetnie odnajdą się osoby, które tańczą w formacjach tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zespołach pieśni i tańca, teatrach tańca, uprawiają gimnastykę artystyczną, czy taniec na lodzie. Także prowadzący zajęcia taneczne, kulturotwórcze i artystyczne oraz osoby mające zdolności taneczno-choreograficzno-pedagogiczne będą studiować tę dziedzinę z pasją. Studia na kierunku Taniec można podzielić na dwa etapy: pierwszy, na którym poznaje się podstawowe zagadnienia związane z tańcem oraz drugi, tzw. grupa treści kierunkowych.

Turystykę i rekreację można studiować zarówno na Akademiach Wychowania Fizycznego jak i na Uniwersytetach. Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz rolniczych. Kandydaci powinni mieć dobrą kondycję fizyczną, zwłaszcza Ci, którzy chcą studiować na AWF-ie. Bardzo ważne są zainteresowania geograficzne i zamiłowanie do podróżowania. Przydadzą się również predyspozycje do nauki języków obcych. Jeśli chcesz rozpocząć te studia koniecznie dowiedź się czegoś więcej na temat programu studiów!

Wychowanie fizyczne to nie tylko szkolny w-f, ale cała filozofia nakierowana na wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień. Przekazywanie podstawowych wiadomości, zdobywanie motorycznej sprawności, poprawa wydolności i postawy ciała, konstruowanie procesu wychowania i kształcenia fizycznego, to niektóre założenia wychowania fizycznego. Dobra sprawność fizyczna oraz wysoka wydolność powinny charakteryzować kandydata na ten kierunek. Pracując w zawodzie, absolwent Wychowania fizycznego ma ciągły kontakt z ludźmi. Niezbędna jest umiejętność komunikowania się z nimi.