Na kierunku Indologia kształcą się specjaliści w dziedzinie cywilizacji, kultur i języków Azji Południowej, a w tym zwłaszcza obszarów językowych sanskrytu i hindi. Słuchacze Indologii zapoznają się z zagadnieniami tradycji literackich i religijnych, światem manuskryptów i współczesną problematyką lingwistyczną i literaturoznawczą oraz z nurtującymi region Azji Południowej zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sztukami pięknymi i formami teatralnymi. Program studiów na Indologii obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie sanskrytu klasycznego i hindi.

W trakcie studiów:


Przedmioty na tym kierunku to m.in.:

- Praktyczna nauka hindi
- Gramatyka opisowa hindi
- Kurs podstawowy sanskrytu 
- Geografia i etnografia Azji Południowej
- Literatura regionu - Tradycje literackie Azji Południowej 
- Historia regionu - Historia krajów Azji Południowej
- Kultura regionu - Kultura Azji Południowej
- Wstęp do studiów orientalistycznych 
- Wstęp do indologii i studiów południowoazjatyckich
- Wstęp do językoznawstwa ogólnego 

Po studiach:

Absolwent kierunku Indologia jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, mediach, muzeach, agencjach reklamowych, agencjach public relations itp. oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej.

Grupy kierunkow : Filologiczne