Znajomość takich języków oprogramowania jak Java, C#, Ruby on Rails pozwala na łatwe zamustrowanie się do dobrej pracy w sektorze nowoczesnych technologii. Nauka ich jest nie jedną silną stroną kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia informatyczne na tym Wydziale wyróżnia także praktyczne stosowanie w sektorze ICT przetwarzania big data, internet of things (IoT), machine learning oraz rozwiązań mobilnych i chmurowych. Atutem jest ścisła współpraca z branżą IT, w tym Intelem i Microsoftem.


Początkujący Informatyk zarabia 4000-5000 złotych, a po kilku latach może liczyć na płacę rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Warto więc czasami przekwalifikować się albo zmienić kierunek studiów, aby otworzyć drzwi do pracy w branży IT. Wystarczy wybrać informatykę na takiej uczelni, gdzie jest mało teorii, a dużo praktyki. Jak na Collegium Balticum w Szczecinie.


Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną dynamiczną i bardzo rozwojową. Pozostaje jednak niezmienny kanon wiedzy - podstaw, od których zaczniesz naukę na kierunku Informatyka. Już w liceum warto uczyć się matematyki, będzie ona potrzebna szczególnie na początku. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana - uczy się jej od podstaw. Podczas studiów na kierunku Informatyka bardzo ważne są zajęcia praktyczne, a także umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń.

W trakcie studiów

Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Studia na tym kierunku zapewniają solidne przygotowanie w zakresie niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania.

Do podstawowych zagadnień należą: algebra liniowa z geometrią analityczną, algorytmy i struktury danych, analiza matematyczna, elementy logiki i teorii mnogości, kurs technologii informatycznych, matematyka dyskretna, programowanie, systemy operacyjne, bazy danych, inżynieria oprogramowania, matematyka komputerowa, równania różniczkowe, sieci komputerowa, teoria obliczalności, administrowanie usługami sieciowymi, laboratorium grafiki i multimediów, programowanie równoległe i rozproszone, programowanie zespołowe.

Po studiach

Absolwent znajdzie pracę:
  • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
  • jako pracownik laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych,
  • nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
  • specjalistai od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w urzędach i innych instytucjach,
  • zarządca, administrator sieci informatycznych w firmach, przedsiębiorstwach.

Grupy kierunkow : Informatyczne

Kierunki pokrewne : Computer aided engineering | Computer Science | Economics and IT applications | Elektroniczne przetwarzanie informacji | Geoinformatyka | Informatics | Information technology | Informatyczne techniki zarządzania | Informatyka i agroinżynieria | Informatyka i cyberbezpieczeństwo | Informatyka w biznesie i administracji | Jednoczesne studia informatyczno-matematyczne | Mathematics and Information Science | Telecommunications and computer science