Studia na kierunku Informatyka stosowana mają na celu przygotowanie do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, np. w naukach przyrodniczych, psychologii czy pedagogice. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego oprócz umiejętności programowania, należy wykazać innymi zainteresowaniami z zakresu nauk ścisłych. Nie stanowi to dla Ciebie wyzwania? Chciałbyś wiedzieć, gdzie absolwenci znajdują pracę? Świetnie, w takim razie dowiedz się czegoś więcej o informatyce stosowanej.

W trakcie studiów:

Student podczas studiów licencjackich na kierunku Informatyka stosowana zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami.

Po studiach:

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego i usługowych,
- firmach sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia, biura maklerskie),
- biurach projektowych i doradczych,
- firmach konsultingowych,
- administracji państwowej, samorządowej, oświatowej,
- instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- firmach tworzących i eksploatujących komputerowe systemy informatyczne,
- instytucjach doradczych, zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu informatyki, pedagogiki i komputerowego wspomagania w technice i dydaktyce,
- małych i średnich jednostkach gospodarczych.

Grupy kierunkow : Informatyczne

Kierunki pokrewne : Applied informatics | Automatyka i informatyka przemysłowa | Business informatics | Informatologia stosowana | Informatyka analityczna | Informatyka gospodarcza | Informatyka przemysłowa | Informatyka w biznesie | Informatyka w medycynie | Inżynieria cyfryzacji | Inżynieria danych | Inżynieria obliczeniowa | Mechanical engineering and applied computer science | Przemysłowe technologie informatyczne