Program studiów jest tak skonstrupowany, aby przygotował absolwenta do do posługiwania się wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej, a także do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!

Sprawdź podobne kierunki studiów:
Informatyka stosowana
Inżynieria materiałowa

W trakcie studiów:

Celem nauki jest uzyskanie wiedzy z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach. Ponadto studenci gromadzą wiedzę z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz z zakresu zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu.
Po studiach:
Po ukończeniu kierunku można podjąć pracę w zarządzaniu produkcją, naukowo-badawczą, rozpocząć prowadzene samodzielnej działalności gospodarczej, podjąć pracę w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), a także podejmować twórczą działalność w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, projektowania inżynierskiego, opracowywania, wdrażania i eksploatacji narzędzi i systemów informatycznych komputerowego wspomagania prac inżynierskich, projektowania procesów technologicznych.