Kandydaci decydujący się na wybór kierunku Instrumentalistyka powinni przede wszystkim odznaczać się świetnym słuchem i wyczuciem rytmu, ponieważ w większości ich kształcenie będzie polegało na grze na instrumencie muzycznym. Jest to kierunek dla osób wytrwałych i pracowitych, które nastawione są na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Osoby kończące ten kierunek są wszechstronnie wykształconymi muzykami. To instrumentaliści posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej. Zachęcamy do dalszej lektury artykułu!
Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

W trakcie studiów

Oprócz gry na wybranym instrumencie, która w większości przypadków stanowi większość zajęć praktycznych, studenci skupiają się także na przedmiotach teoretycznych, takich jak :
  • kształcenie słuchu,
  • kameralistyka,
  • propedeutyka,
  • analiza dzieła muzycznego,
  • historia muzyki,
  • literatura specjalistyczna.

Na większości uczelni studenci wybierają specjalności takie jak altówka, fortepian, skrzypce, skupiając się na tym instrumencie aż dojdą do perfekcji.

Po studiach

Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą - muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Ma on też możliwość pracy w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Grupy kierunkow : Artystyczne