W założeniu kierunek łączy obszary sztuki, nauk humanistycznych i ścisłych oraz nowych technologii. Na program kształcenia na kierunku Intermedia składają się przedmioty z definicji artystyczne (skierowane na sztukę historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu, jak i rozwijające swoiste dla intermediów środki wyrazu), ale również przedmioty zogniskowane na refleksji nad uwarunkowaniami i skutkami działań artystycznych (estetyka, socjologia, analiza strukturalnie i medialnie złożonych dzieł sztuki, percepcja polisensoryczna, strategie artystyczne).

W trakcie studiów:

Przedmioty wchodzące w zakres wykładów to między innymi:
- historia sztuki,
- socjologia kultury,
- estetyka,
- prawo autorskie,
- wiedza o sztuce współczesnej,
- historia mediów.

Po studiach:
Intermedia to kierunek przygotowujący do samodzielnego uprawiania twórczości artystycznej, poszerzania umiejętności i wiedzy, a także do współpracy z instytucjami kulturalnymi i medialnymi. Kierunek ten przygotowuje również do współpracy przy tworzeniu projektów łączących sztukę z nowoczesnymi technologiami.

Grupy kierunkow : Artystyczne