Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska należy do podstawowych wymogów procesu pracy. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która będzie szkolić i nadzorować pracowników. Właśnie to daje studiowanie kierunku Inżynieria bezpieczeństywa pracy. Program studiów obejmuje treści ogólne związane z chemią, fizyką, matematyką czy informatyką, a także zagadnienia specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością czy projektowania systemów bezpieczeństwa. Zapoznaj się z całym artykułem!


W trakcie studiów:
- wytrzymałość materiałów,
- analizy ryzyka,
- psychologia i socjologia,
- termodynamika i mechanika płynów,
- ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy,
- matematyczne wspomaganie decyzji,
- zarządzanie jakością,
- współczesne problemy bezpieczeństwa,
- statystyka opisowa,
- projektowanie systemów bezpieczeństwa,
- modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa,
- systemy eksperckie,
- prawo krajowe i międzynarodowe,
- logistyka w bezpieczeństwie,
- organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
- organizacja systemów ratownictwa,
- skutki zagrożeń,
- monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
- modelowanie zagrożeń,
- jakość systemów,
- kontrola i audyt,
- inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
- techniczne systemy zabezpieczeń,
- środki bezpieczeństwa i ochrony,
- procesy informacyjne,
- bezpieczeństwo informacji,
- nauka o materiałach,
- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych np.:  matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz przedmiotów specjalistycznych, do których zaliczamy:
- wytrzymałość materiałów,
- analizy ryzyka,
- psychologia i socjologia,
- termodynamika i mechanika płynów,
- ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy,
- matematyczne wspomaganie decyzji,
- zarządzanie jakością,- współczesne problemy bezpieczeństwa,
- statystyka opisowa,
- projektowanie systemów bezpieczeństwa,
- modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa,
- systemy eksperckie,- prawo krajowe i międzynarodowe,
- logistyka w bezpieczeństwie,- organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
- organizacja systemów ratownictwa,- skutki zagrożeń,
- monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
- modelowanie zagrożeń,- jakość systemów,
- kontrola i audyt,
- inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
- techniczne systemy zabezpieczeń,
- środki bezpieczeństwa i ochrony,- procesy informacyjne,
- bezpieczeństwo informacji,
- nauka o materiałach,
- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Po studiach:
Absolwent może pracować:
- w straży pożarnej,
- w firmach, gdzie wymagany jest nadzór specjalisty z zakresu bezpieczeństwa,
- samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu bezpieczeństwa.

Grupy kierunkow : Bezpieczeństwo