Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Kstałciształcenia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla przemysłu chemicznego. Dzisiaj jest jedną z wiodących jednostek akademickich w swojej dziedzinie. I ty możesz tam dołączyć!


Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną nauki badającą procesy związane z przepływem płynów oraz przemianami cieplnymi i chemicznymi. Badania te prowadzone są w skali przemysłowej. Na tym kierunku niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich.
Przedmioty na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa: geometria wykreślna i grafika inżynierska, informatyka i programowanie, elektrotechnika i elektronika, automatyka i miernictwo przemysłowe, przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii, operacje i procesy jednostkowe, maszyny i aparaty przemysłu chemicznego i spożywczego, konstruowanie aparatury procesowej, inżynieria środowiska, technologia chemiczna i spożywcza, podstawy inżynierii produktu, inżynieria reaktorów chemicznych, przepływy wielofazowe.

Mogą znależć zatrudnienie w:
  • przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym,
  • przemyśle kosmetycznym i spożywczym,
  • energetyce i ochronie środowiska,
  • biurach projektowych,
  • laboratoriach badawczych.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Techniczne