Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Idealnym kandydatem na ten kierunek studiów będzie osoba, która przede wszystkim wykazuje zainteresowanie taką tematyką jak ochrona środowiska czy zarządzanie nim. Z pewnością przedadzą się również: analityczny umysł, naturalny talent do przedmiotów ścisłych, a także analitycznt sposób myślenia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego kierunku studiów?


W trakcie studiów:
Student Inżynierii i gospodarki wodnej w trakcie nauki zdobywa wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz przyswaja wiadomości z podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Uczy się stosować nowoczesne techniki komputerowe i narzędzia inżynierskie.


Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę przy projektowaniu oraz wykonawstwie obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest przygotowany do eksploatacji obiektów ochrony przed powodzią i suszą oraz obiektów inżynierii wodnej, a także do kierowania zespołami pracowniczymi.


Grupy kierunkow : Przyrodnicze | Techniczne

Kierunki pokrewne : Akwakultura - biznes i technologia | Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym | Gospodarka wodna | Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód | Gospodarowanie zasobami wodnymi | Rewitalizacja dróg wodnych