Uczelnie oferujące kierunek Inżynieria internetu kierują go głównie do młodych ludzi, którzy ukończyli edukację na poziomie szkoły średniej i zdali egzamin maturalny, a przyszłość zawodową wiążą z branżą informatyczną. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów zostały skomponowane tak, aby absolwenci posiadali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Jeśli w przyszłości chciałbyś zostać specjalistą IT, na przykład projektantem sieci LAN, administratorem sieci czy programistą, być może jest to kierunek studiów dla Ciebie.


W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę z zakresu: programowania komputerów, inżynierii oprogramowania, podstaw sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, wykorzystywania techniki komputerowej oraz metod matematycznych i statystycznych, wykorzystywania techniki komputerowej i metod informatycznych do wspomagania nowych i eksploatacji istniejących technologii.


Po studiach:

Absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach:

- projektant sieci LAN/WAN,

- administrator sieci LAN/WAN,

- programista,

- projektant programista,

- projektant i programista baz danych,

- analityk systemowy,

- grafik komputerowy,

- projektant stron WWW.


Grupy kierunkow : Informatyczne