Inżynieria systemów biotechnicznych to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zagadnienia techniczne, technologiczne z przyrodniczymi i ekologią. Studenci poznają nowoczesne metody projektowania i utrzymania systemów technicznych wykorzystywanych w produkcji rolniczej, leśnej, przetwórstwie żywności oraz gospodarce komunalnej. Jest to kierunek dla Ciebie, jeśli matematyka i fizyka nie stanowią dla Ciebie problemu. Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Chce wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Zestaw przedmiotów zawiera typowe dla tej dyscypliny nauk elementy związane z konstrukcją, budową i eksploatacją obiektów technicznych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak nauka o materiałach, podstawy konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamika, inżynieria elektryczna, elektronika, automatyka, gospodarka energetyczna.
 
Po studiach:
Absolwent Inżynierii systemów biotechnicznych wyposażony jest w wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego, ekologii, jak i z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Może on podjąć zatrudnienie zarówno w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych; szkolnictwie; specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; jak również w sektorze firm świadczących usługi mogących sprostać wymogom dzisiejszego poziomu technicznego i technologicznego. Będzie miał także wszelkie kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności.

Grupy kierunkow : Techniczne

Kierunki pokrewne : Systemy biotechniczne