Muzyka to Twoja wielka pasja? Rozwijaj się w tym kierunku! Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to wyjątkowe studia, które kształcą wszechstronnych muzyków i nauczycieli muzyki, dyrygentów oraz animatorów życia muzycznego w szkołach ogólnokształcących i ośrodkach kultury. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu możesz rozpocząć naukę na studiach licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kierunek posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Kierunek ten stworzony jest dla tych kandydatów, którzy oprócz doskonałego słuchu i zmysłu artystycznego posiadają również odporność na krytykę i bogata wyobraźnię, ponieważ w późniejszej pracy często trzeba wykazać się umiejętnością aranżacji i kompozycji własnych utworów. Dodatkowym atutem jest odwaga i chęć występowania publicznie. Jeśli chcesz się poświęcić muzyce - jej tworzeniu, graniu i celebrowaniu, być może Jazz i muzyka estradowa jest właśnie dla Ciebie? Czym wyróżniają się te studia? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Studenci kierunku Jazz i muzyka estradowa mają możliwość zdobywania wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak:
- podstawy kompozycji i aranżacji,
- propedeutyka instrumentacji i techniki studyjnej,
- podstawy zespołów instrumentalnych i wokalnych,
- reżyseria nagrań,
- dykcja i recytacja,
- harmonia jazzowa,
- technika nagłośnienia,
- realizacja form radiowych.

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako członkowie zespołów muzycznych i instrumentalnych lub jako niezależni twórcy, mogą też współpracować z instytucjami kulturalnymi oraz firmami zajmującymi się obsługą imprez kulturalnych jako realizatorzy nagłośnienia.

Grupy kierunkow : Artystyczne