Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania. Ukończenie kierunku pozwala na podjęcie pracy zawodowej w instytucjach i firmach działających w środowisku wielokulturowym. Kierunek zajmuje się także badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. To dziedzina łącząca w sobie nauki społeczne i polityczne. Stosunki międzynarodowe jak sama dotyczą właśnie tych relacji.

W trakcie studiów


Student tego kierunku orientuje się w stosunkach politycznych panujących między państwami, ich kontaktach gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Kierunek bardzo modny wśród osób ciekawych świata i ambitnych, dający możliwości, ale i stawiający spore wyzwanie. Specjalności to między innymi: międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, europeistyka, amerykanistyka. Studia na tym kierunku pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nauk społecznych, politycznych, prawa międzynarodowego i gospodarki światowej. Podczas studiów zaangażowany student ma szansę na zdobycie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, relacji międzykulturowych oraz technik komunikacji i negocjacji. Mają za zadanie przygotować wykwalifikowaną kadrę, zdolną do dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na nowe zjawiska społeczne.

Przykładowe przedmioty, z którymi spotka się student Stosunków międzynarodowych: prawo, nauka o państwie, ekonomia, demografia, geografia polityczna i ekonomiczna, polityka gospodarcza, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo międzynarodowe publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska, polityka zagraniczna Polski, teoria stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, międzynarodowa polityka społeczna, międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe transakcje gospodarcze, globalizacja i regionalizacja.

Po studiach

Absolwent ma możliwość znalezienia zatrudnienia m.in w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce, lub bankach i instytucjach finansowych.Kierunek Stosunki międzynarodowe daje możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin życia oraz pozwala na znalezienie pracy m.in. w:
  • konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce,
  • instytucjach zajmujących się promocją Polski za granicą i marketingiem międzynarodowym,
  • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej,
  • polskich placówkach dyplomatycznych,
  • środkach masowego przekazu - prasie, radiu, telewizji,
  • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych,
  • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.


Kierunki pokrewne : BA in International Relations and Area Studies | EU-Japan Advanced Multidisciplinary Master Studies | Europeistyka i stosunki transgraniczne | International Joint Master's Degree Programme in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective | International relations | International relations and European studies | Komunikacja europejska | MA in TransAtlantic Studies | Międzynarodowe studia kulturowe | Regionalistyka europejska | Relacje międzykulturowe | Undergraduate programme in international relations | Польсько-Українські Студії. Пограниччя та Сусідство в Європі
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa