Kognitywistyka (j. ang. Cognitive Science) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, której głównym obszarem badawczym jest język, uczenie się, myślenie, percepcja, inteligencja kognitywna, podejmowanie decyzji i świadomość. Studia na kierunku Kognitywistyka podejmują również temat budowy sztucznej inteligencji, a raczej maszyny, która w przyszłości być może zastąpi człowieka w niektórych działaniach. Ta dziedzina nauki czerpie przede wszystkim z psychologii, lingwistyki, biologii, a nawet neurologii. Jeśli rozważasz wybór tego kierunku, czytaj dalej!


Studia - czego będziesz się uczył?

Ten kierunek studiów zajmuje się zjawiskami dotyczącymi działania umysłu w szczególności jego funkcjonowania i struktury myślenia. Ze względu na multidyscyplinarny charakter Kognitywistyka bazuje przede wszystkim na takich dyscyplinach naukowych jak: logika i filozofia, psychologia, fizyka, biologia i neurobiologia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, czy językoznawstwo.

Studenci na kierunku Kognitywistyka próbują rozwikłać wiele fascynujących zagadek umysłu, inteligencji i świadomości. Szukają także odpowiedzi na pytanie co nazywamy "inteligencją". Zastanawiają się nad rolą środowiska - od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i społeczne, w kształtowaniu procesów poznawczych oraz analizują funkcję języka jako nośnika informacji i narzędzia komunikowania.

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • Przedmioty ogólne (wstęp do kognitywistyki , academic writing i prezentacja danych, etyczne problemy w kognitywistyce ),
 • Przedmioty psychologiczne (metodologia badań psychologicznych, procesy poznawcze, psychologia eksperymentalna, psychologia rozwoju poznawczego, psycholingwistyka eksperymentalna),
 • Przedmioty matematyczne (logika i teoria mnogości, wprowadzenie do matematyki, statystyka, teoria obliczeń),
 • Przedmioty informatyczne (wstęp do Informatyki, programowanie i projektowanie obiektowe, sztuczna inteligencja),
 • Przedmioty neuronaukowe (jak działa mózg: od neuronu do świadomości, pracownia EEG, metody badania funkcjonującego mózgu),
 • Przedmioty lingwistyczne (wstęp do językoznawstwa ogólnego, lingwistyka, psycholingwistyka eksperymentalna),
 • Przedmioty filozoficzne (wstęp do filozofii, filozofia umysłu, filozofia języka).

Po studiach z kognitywistyki

Absolwenci studiów na tym kierunku, dzięki zdobytej wiedzy mogą szukać zatrudnienia jako:
 • specjaliści od neuromarketingu i reklamy,
 • eksperci od Public Relations,
 • specjaliści od Usability,
 • projektanci stron internetowych oraz interfejsów mózg - komputer,
 • specjaliści od neurorehabilitacji.


Kierunki pokrewne : Kognitywistyka i komunikacja