Jak sama nazwa wskazuje, kierunek ten ma na celu wykształcenie swoich studentów w ramach wiedzy teoretycznej o muzyce, jak również w zakresie praktycznych umiejętności gry na instrumentacji komponowania utworów muzycznych. Wiedza zgromadzona w czasie studiów pozwoli absolwentom swobodnie poruszać się w świecie koncertów i innych wydarzeń muzycznych. Jakimi predyspozycjami należy się wykazać? Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunku i jakie treści programowe są realizowane? Zanim zdecydujesz, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu! Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Tok nauki obejmuje takie przedmioty m.in jak:
- podstawy kompozycji,
- analiza form muzycznych,
- kontrapunkt,
- czytanie partytur,
- krytyka i prelekcja,
- harmonia,
- kształcenie słuchu,
- propedeutyka dyrygowania,
- literatura muzyczna.

Po studiach:

Posiadając przygotowanie teoretyczne absolwenci tego kierunku mają możliwość znalezienia pracy w każdej instytucji zajmującej się muzyką, włączając w to wszelkie centra kulturowe, domy kultury, wydawnictwa muzyczne, redakcje czasopism branżowych, szkoły i ogniska muzyczne i wiele innych.

Grupy kierunkow : Artystyczne