Kierunek ten jest połączeniem nauk ścisłych ze sztuką, wymagany jest więc nie tylko ścisły umysł, ale i talent malarski i rzeźbiarski, który pozwoli na późniejsze wykonywanie odpowiedzialnej i trudnej pracy, jaką jest konserwacja i restauracja zabytków. Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za swoją pracę i doceniają wartość artystyczną i historyczną dzieł sztuki. Jeśli w przyszłości chciałbyś się zająć konserwacją i być odpowiedzialnym za nadawanie nowego życia dziełom sztuki, to jest to kierunek dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Zakres przedmiotowy obejmuje takie zajęcia jak:
- historia sztuki,
- historia, teoria i propedeutyka konserwacji zabytków,
- chemia, fizyka i biologia,
- profilaktyka konserwatorska,
- technologia i techniki dzieł sztuki,
- projektowa konserwatorskie,
- socjologia kultury.

Po studiach:
Absolwenci kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki mogą znaleźć zatrudnienie w muzeach, pracowniach konserwatorskich oraz w firmach zajmujących się pracami restauratorskimi.

Grupy kierunkow : Artystyczne