ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl

ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl