Myślisz o pracy w służbach mundurowych? Chcesz badać miejsce zbrodni i szukać dowodów przestępstw? Zainteresuj się studiami na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Poza specjalnością "Kryminologia i kryminalistyka" znajdziesz tam także takie ścieżki studiów, jak Służby specjalne i policyjne, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo informacji, Detektywistyka i ochrona osób i mienia, Menedżer bezpieczeństwa oraz Obrona terytorialna kraju. Tym, co wyróżnia program studiów "Kryminologia i kryminalistyka" jest praktyczny profil studiów, opracowany wspólnie z byłymi oraz obecnymi ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym.


Studenci w trakcie studiów poznają praktyczne i teoretyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Dzięki rozbudowanemu programowi studiów zdobywają wiedzą z takich dziedzin jak: geneza zachowań przestępczych, podłoże dewiacji społecznych, sposoby określania profilu ofiary i sprawcy. Dzięki tak rozległej wiedzy po zakończeniu studiów są doskonale przygotowanymi do pracy specjalistami. Jeśli pasjonuje Ciebie praca w służbach mundurowych w charakterze analityka lub w sądownictwie, to studia na tym kierunku są dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem.

W trakcie studiów:
Interdyscyplinarny program studiów licencjackich oparty został na najnowszych osiągnięciach dziedzin takich jak: biologia, psychologia, socjologia, politologia, zarządzanie, filozofia, prawo, oraz samej kryminologii. Trzyletni program studiów został opracowany w taki sposób, aby umożliwić studentom zdobycie wiedzy o człowieku, społeczeństwie i prawie.
Wybrane przedmioty kształcenia w ramach studiów I stopnia:
Kryminologia stosowana
Etyka służb publicznych
Socjologia prawa
Metodologia badań społecznych
Historia przestępczości i kontroli przestępczości
Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
Wiktymologia
Strategie zapobiegania przestępczości
Metody badań w kryminologii
Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
Wymiar sprawiedliwości karnej
Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
Resocjalizacja w społeczności lokalnej
Kryminologia ilościowa
Problematyka uzależnień - programy przeciwdziałania
Studia licencjackie (I stopnia) na kierunku Kryminologia prowadzone są w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym i wieczorowym. 
 
Po studiach:
Absolwenci kierunku Kryminologia dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym mogą podejmować pracę w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości: policji, służbach więziennych, a także w organizacjach pozarządowych w charakterze: mediatorów oraz pracowników społecznych.


Kierunki pokrewne : Biologia sądowa | Chemia kryminalistyczna i sądowa | Kryminologia stosowana | Psychokryminalistyka