Dzięki studiom na kierunku Kultura śródziemnomorska student będzie miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych regionu Śródziemnomorza. Słuchacz tego kierunku pozna języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.

W trakcie studiów:
Program studiów na kierunku Kultura śródziemnomorska zawiera takie przedmioty, jak:
- Filozofia żydowska i arabska,
- Historia sztuki starożytnej,
- Literatura wczesnochrześcijańska,
- Chrześcijaństwo w kulturze śródziemnomorskiej,
- Historia kultury krajów Śródziemnomorza w starożytności,
- Podstawy turystyki,
- Język łaciński - składnia,
- Organizacja i animacja kultury.

Po studiach:
Absolwent kierunku Kultura śródziemnomorska może pracować jako:
- wydawca,
- redaktor,
- propagator kultury śródziemnomorskiej,
- publicysta literacki i kulturoznawczy,
- tłumacz,
- znawca literatury języka i zagadnień kulturowych śródziemnomorskiego obszaru językowego.
Kierunki pokrewne : Mediteranistyka | Turystyka i kultura śródziemnomorska