Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu kształci studentów już od 16 lat i może się pochwalić kilkoma tysiącami absolwentów. Co istotne, filozofia WSL opiera się na łączeniu teorii z praktyką. Wybierając studia logistyczne pierwszego stopnia na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu możesz wybrać spośród kilku przyszłościowych specjalności: e-commerce, transport i spedycja, a także logistyka w handlu i dystrybucji.


Studenci prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mają do wyboru klasyczną ścieżkę studiów prawniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ? jak wirtualna rzeczywistość ? albo wyjątkowe połączenie prawa i finansów. W obu przypadkach na studentów czekają symulacje rozpraw sądowych, warsztaty mediacyjne, negocjacyjne i krasomówcze, zajęcia w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych, czy chociażby w zakładach karnych. 


Logistyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. Jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Dynamicznie rośnie rola usług logistycznych, których struktura musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Uczelnie oferujące studia na kierunku Logistyka przygotowują swoich absolwentów do pracy w firmach, które zajmują się przepływem towarów. Studia takie obejmują szeroki zakres wiedzy w zakresie planowania i kontrolowania przepływu surowców i produktów.

Czego nauczysz się na Logistyce?
Możliwości jakie stwarza współpraca między firmami, zarówno o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, stawia wymagania także uczelniom, aby kształciły przyszłych specjalistów w zakresie planowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie:
 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
 • prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
 • podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
 • stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
 • zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • infrastruktury logistycznej,
 • procesów zapewnienia jakości w logistyce.
Absolwent Logistyki może pochwalić się umiejętnościami:
 • menedżerskimi,
 • podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
 • zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
 • pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
 • stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
 • rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego.

Grupy kierunkow : Logistyka i transport

Kierunki pokrewne : Inżynieria transportu i logistyki | Logistics | Logistics in transport | Logistyka międzynarodowa | Transport i logistyka
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
ul. Dywizjonu 303 35
08-521 Dęblin
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
al. Grunwaldzka 238a
80-266 Gdańsk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa