Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu kształci studentów już od 16 lat i może się pochwalić kilkoma tysiącami absolwentów. Co istotne, filozofia WSL opiera się na łączeniu teorii z praktyką. Wybierając studia logistyczne pierwszego stopnia na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu możesz wybrać spośród kilku przyszłościowych specjalności: e-commerce, transport i spedycja, a także logistyka w handlu i dystrybucji.


Najszybciej rozwijającą się dziedziną TSL (transport-spedycja-logistyka) jest transport morski. Już ponad 80% transportu towarów w handlu międzynarodowym odbywa się drogami wodnymi. Trójmiasto na tym zyskuje ? jest jednym z największych europejskich węzłów logistycznych w Europie. Dlatego trudno o lepsze miejsce do zdobywania zawodu logistyka. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (WSAiB) przygotowuje do niego na siedmiu specjalnościach logistycznych.


Logistyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. Jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Dynamicznie rośnie rola usług logistycznych, których struktura musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe. Uczelnie oferujące studia na kierunku Logistyka przygotowują swoich absolwentów do pracy w firmach, które zajmują się przepływem towarów. Studia takie obejmują szeroki zakres wiedzy w zakresie planowania i kontrolowania przepływu surowców i produktów.

Czego nauczysz się na Logistyce?
Możliwości jakie stwarza współpraca między firmami, zarówno o charakterze lokalnym jak i międzynarodowym, stawia wymagania także uczelniom, aby kształciły przyszłych specjalistów w zakresie planowania i realizacji procesów transportowych i logistycznych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie:
 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
 • prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
 • podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
 • stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
 • zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • infrastruktury logistycznej,
 • procesów zapewnienia jakości w logistyce.
Absolwent Logistyki może pochwalić się umiejętnościami:
 • menedżerskimi,
 • podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
 • zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
 • pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
 • stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
 • rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego.

Grupy kierunkow : Logistyka i transport

Kierunki pokrewne : Inżynieria transportu i logistyki | Logistics | Logistics in transport | Logistyka międzynarodowa | Transport i logistyka