Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.

W trakcie studiów:

W toku studiów na Logopedii ogólnej i klinicznej są m.in. takie przedmioty, jak:
- Elementy prawa medycznego i oświatowego
- Funkcjonalny opis języka
- Psychologia rozwoju dziecka
- Dykcja i autokorekcja
- Pedagogika specjalna
- Emisja głosu
- Logorytmika
- Kwalifikowana pierwsza pomoc
- Pediatria
- Ortodoncja
- Funkcjonalny opis języka
- Kultura języka z elementami leksykologii
- Psycholingwistyka
- Rozwój mowy dziecka

Po studiach:
Absolwent Logopedii ogólnej i klinicznej może pracować:
- w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych jako logopeda,
- w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych jako logopeda
- w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe,
klasy I-III) jako nauczyciel,
- w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I-III) jako nauczyciel,
- w służbie zdrowia.

Grupy kierunkow : Filologiczne | Medyczne | Pedagogiczne

Kierunki pokrewne : Logopedia | Logopedia z fonoaudiologią | Logopedia z językiem polskim