Celem kształcenia na kierunku Matematyka komputerowa jest przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki i informatyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które nie mogą się zdecydować czy studiować matematykę, czy informatykę. Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania.

W trakcie studiów:

 
 
Przykładowe przedmioty:
elementy logiki i teorii mnogości, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, systemy operacyjne, metody programowania, rachunek prawdopodobieństwa, sieci komputerowe, algorytmy i struktury danych, inżynieria oprogramowania, równania różniczkowe zwyczajne, problemy społeczne i zawodowe informatyki elementy logiki i teorii mnogości, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, systemy operacyjne, metody programowania, rachunek prawdopodobieństwa, sieci komputerowe, algorytmy i struktury danych, inżynieria oprogramowania, równania różniczkowe zwyczajne, problemy społeczne i zawodowe informatyki
 
Po studiach:
Absolwent powinien być specjalistą z zakresu informatyki szczególnie dobrze przygotowanym do rozwiązywania problemów wymagających dobrego ogólnego przygotowania matematycznego. Powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie zarówno matematyki, jak również informatyki i umiejętność jej praktycznego zastosowania. W szczególności powinien być przygotowany do budowania modeli matematycznych dla konkretnych problemów w zakresie matematyki dyskretnej, matematyki ciągłej i statystyki matematycznej, dobierania odpowiednich narzędzi algorytmicznych dla rozwiązywania tych problemów implementowania dobranych algorytmów, analizowania, oceny i weryfikacji już wdrożonych systemów.
Przykładowe przedmioty:
elementy logiki i teorii mnogości, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, systemy operacyjne, metody programowania, rachunek prawdopodobieństwa, sieci komputerowe, algorytmy i struktury danych, inżynieria oprogramowania, równania różniczkowe zwyczajne, problemy społeczne i zawodowe informatyki elementy logiki i teorii mnogości, algebra liniowa z geometrią, analiza matematyczna, systemy operacyjne, metody programowania, rachunek prawdopodobieństwa, sieci komputerowe, algorytmy i struktury danych, inżynieria oprogramowania, równania różniczkowe zwyczajne, problemy społeczne i zawodowe informatyki

Po studiach:
W szczególności powinien być przygotowany do budowania modeli matematycznych dla konkretnych problemów w zakresie matematyki dyskretnej, matematyki ciągłej i statystyki matematycznej, dobierania odpowiednich narzędzi algorytmicznych dla rozwiązywania tych problemów implementowania dobranych algorytmów, analizowania, oceny i weryfikacji już wdrożonych systemów.