Kierunek Matematyka Stosowana adresowany jest do studentów, którzy oprócz wiedzy matematycznej pragną poznać przede wszystkim zastosowania matematyki w technice, przemyśle i biznesie. W ramach tego kierunku kursy prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia i jakie treści programowe pojawiają się na zajęciach? Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie? Zapraszamy do lektury!
W trakcie studiów:
W ramach tego kierunku kursy prowadzone będą przez specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w naukach technicznych. Przewidziane są także mini kursy prowadzone przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Co ważne, studenci będą mieli możliwość wyboru kursów technicznych ukierunkowując się na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, będą uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych.

W trakcie studiów:
Studenci będą mieli możliwość wyboru kursów technicznych ukierunkowując się na przyszłą pracę zawodową. Dodatkowo, będą uczestniczyć w praktykach prowadzonych w firmach przemysłowych lub finansowych.

Po studiach:         
Absolwent znajdzię pracę:
- prowadząc własną działalność z zakresu programowania lub usług informatycznych, 
- w ośrodkach badawczych,
- we wszelkich instytucjach i urzędach, w których prowadzone są dane statystyczne,
- może również pozostać na uczelni na studiach doktoranckich.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe

Kierunki pokrewne : Modelowanie matematyczne i analiza danych