Uczelnie oferujące kierunek Materiały współczesnych technologii skupiają się na przekazaniu studentom nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych. Żacy zdobywają wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowania, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze? Jeśli chciałbyś rozpocząć studia na kierunku Materiały współczesnych technologii, czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Przedmiotami prowadzonymi na kierunku są: podstawy metod opracowania pomiarów, metody charakteryzacji materiałów, kształcenie w zakresie projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej, kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki, zaawansowane materiały orga oraz czne i nieorgan.iczne.

Po studiach:
Po studiach absolwenci mogą znaleźć pracę w:
- zakładach energetycznych,
- firmach związanych z przemysłem chemicznym, jako kreator nowych technologii,
- laboratoriach i biurach projektowych,
- elektrowniach i elektrociepłowniach,
- zakładach przemysłowych.

Grupy kierunkow : Techniczne