Kierunek  Media i komunikacja społeczna jest nastawiony na nauczanie zarządzania nowymi i tradycyjnymi sposobami komunikacji społecznej, przede wszystkim mediami komunikacji masowej. Kierunek ten daje możliwość poznania procesów zachodzących we współczesnym świecie i mechanizmów ich kształtowania. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów oraz jakie treści programowe są realizowane na zajęciach? Gdzie absolwenci najczęściej znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Mediach i komunikacji społecznej, zachęcamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku Media i komunikacja społeczna:
- Zarządzanie mediami w Polsce i na świecie
- Współczesna komunikacja masowa
- Pozyskiwanie informacji w Internecie
- Warsztaty dziennikarskie
- Kultura języka
- Etyka dziennikarska
- Regulacje prawne dotyczące mediów i Internetu
- Współczesne systemy polityczne
- Zarządzanie kampanią reklamową w sieci
- Marketing polityczny
- Marketing internetowy

Po studiach:
Absolwent kierunku Media i komunikacja społeczna może podjąć zatrudnienie w działach marketingu, promocji i PR, w domach mediowych, w agencjach reklamowych, w agencjach PR, przy prowadzeniu portali internetowych, w mediach (telewizja, radio, Internet, prasa), w firmach konsultingowych, w działach informacji i komunikacji, w instytucjach kulturalnych, artystycznych, filmowych i rozrywkowych.


Kierunki pokrewne : E-edytorstwo i techniki redakcyjne | Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa | Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | Media design i marketing wizerunkowy | Medioznawstwo | Produkcja medialna | Social science and media studies | Sztuka i media