Wybierając uczelnie prowadzące kierunek medycyna roślin możemy liczyć się z rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych i ekologicznych. Uczelnie prowadzące przedmiot prowadzą zajęcia pomagające w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym specjalistom leczącym rośliny i zapobiegającym ich zachorowaniom. Biologiczne, chemiczne i techniczne działania na rzecz zwalczania zagrożeń łączą się z ich rozpoznawaniem i klasyfikacją. Wiedza na temat wirusów, wiroidów, bakterii czy grzybów pogłębiana jest o ich aspekt chorobotwórczy.

W trakcie studiów:


Podobnie jak poznawanie obszaru zoologii, gdzie nauka skupia się na szkodnikach roślin - nicieniach, roztoczach, owadach, ptakach, ssakach. Inny obszar wiedzy obejmuje chwasty zagrażające uprawom. Zgłębianie zagadnień chemicznych, biologicznych i technicznych obejmuje tematykę specyfiki i oddziaływania na ochronę roślin. Inne tematy zajęć wiążą się z aspektami monitoringu, sygnalizowania i zagadnieniami prawnymi.

Po studiach:

Rozpoznawanie chorób roślin, szkodników i chwastów oraz ich zwalczanie to podstawowe kompetencje jakie zyskuje się kończąc ten kierunek. Kluczowa jest przy tym skuteczność i bezpieczeństwo dla środowiska prowadzonych działań oraz ich opłacalność. Nie mniej ważne jest znajomość zapewnienia bezpieczeństwa upraw, w tym prowadzenie działań profilaktycznych i obserwacji ich skutków. Praca dostępna dla absolwentów wiąże się z przede wszystkim rolnictwem - nie tylko uprawami, ale i hodowlą zwierząt. Specjaliści od medycyny roślin potrzebni są jednak także w ogrodnictwie, leśnictwie, nasiennictwie, podczas opieki nad ogrodami botanicznymi czy arboretami. Potrzeby rynku pracy wiążą się także z kompetentnym doradztwem w centrach i supermarketach ogrodniczych oraz sieciach dystrybucji środków ochrony roślin - np. przy sprzedaży pestycydów i nawozów. Na absolwentów czekać mogą także posady w służbach fitosanitarnych.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Ochrona zdrowia roślin | Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych