Międzynarodowe stosunki gospodarcze to dziedzina naukowa powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej oraz elementów związanych z globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi między różnymi krajami. Przedmiotem zainteresowania tej dziedziny są procesy globalizacji, internacjonalizacji gospodarki światowej, handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, czy międzynarodowe stosunki finansowe. Chcesz wiedzieć więcej na temat obowiązującego programu studiów? Zachęcamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:
Przedmioty: prawo międzynarodowe, finanse międzynarodowe, integracja europejska, polityka regionalna, polityka rolna, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, obsługa obrotu międzynarodowego, negocjacje w biznesie międzynarodowym, korporacje, marketing międzynarodowy, organizacje gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Po studiach:
Po ukończeniu Międzynarodowych stosunków gospodarczych można podjąć pracę w:
- placówkach dyplomatycznych,
- przedsiębiorstwach handlujących z zagranicą,
- organizacjach gospodarczych,
- w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
- organizacjach międzynarodowych.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Biznes międzynarodowy | The International Masters in Economy, State and Society