Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze to nowoczesny rodzaj studiów, który pozwala na kształcenie się w więcej niż jednej dyscyplinie akademickiej. Studia mają na celu kształcenie w zakresie logicznego myślenia, formułowania odpowiednich pytań i odpowiedzi, a także poglądów. Dla kogo są takie studia? Z jednej strony dla niezdecydowanych ścisłowców, którzy nie wiedzą jeszcze, w jakiej dziedzinie się rozwijać. Z drugiej strony dla osób otwartych na nowe, ponieważ te studia wymagają od słuchaczy niestandardowego myślenia.

W trakcie studiów:

Studia I stopnia trwają 3 lata. W tym czasie student studiuje dwa spośród następujących kierunków współtworzących MISMP:
- matematykę, fizykę, chemię, informatykę,
- geografię, geologię,
- biologię, biotechnologię.

Po studiach:

Absolwent może poszukiwać pracy:
- jako nauczyciel z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- na uczelni, zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Studia międzyobszarowe matematyka i ekonomia