Student na kierunku Mikrobiologia stosowana posiądzie wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych oraz będzie dysponował wiedzą z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii. Będzie również umiał pracować z materiałem biologicznym i klinicznym oraz zapozna się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach, w których bada się żywność i inne produkty.

W trakcie studiów:

W toku studiów na Mikrobiologii stosowanej zaplanowano m.in. takie przedmioty, jak: chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy mikrobiologii, fizyka z elementami biofizyki, ekologia mikroorganizmów, mykologia stosowana, histologia, mikrobiologia stosowana, mikrobiologia lekarska, genetyka mikroorganizmów, parazytologia medyczna mikrobiologia żywności, mikrobiologia przemysłowa, toksykologia ogólna, mikrobiologia weterynaryjna, podstawy genetyki, biochemia dynamiczna, techniki mikrobiologiczne, podstawy fizjologii, biologia komórki zwierzęcej, podstawy ekologii, podstawy biotechnologii, fizjologia człowieka, patofizjologia. Zostanie przygotowany do pracy z najnowszą aparaturą diagnostyczną i badawczą.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Mikrobiologia stosowana absolwent będzie przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych (medycznych i weterynaryjnych) oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Grupy kierunkow : Kierunki ścisłe | Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Analityka z diagnostyką molekularną