Studia na kierunku Musical przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od poziomu wykształcenia muzycznego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie predyspozycji wokalnych, aktorskich i tanecznych. Celem tych studiów jest wszechstronne wykształcenie artystów, świadomie wykorzystujących zdobyte umiejętności w ramach różnych stylów musicalu. W trakcie nauki studenci poznają także historię musicalu oraz jego ewolucję na przestrzeni lat. Z pewnością jest to kierunek dla miłośników tego rodzaju sztuki, dlatego jeśli interesujesz się tematem, koniecznie czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Bloki przedmiotowe na kierunku Musical:
- śpiew,
- mowa,
- aktorstwo,
- taniec,
- ruch sceniczny,
- integracja aktorstwa, śpiewu i tańca,
- przedmioty uzupełniające. 

Po studiach:
Ukończenie kierunku Musical daje szansę na znalezienie zatrudnienia w teatrach muzycznych, w instytucjach kultury, jako animator, w edukacji szkolnej i przedszkolnej. 

Grupy kierunkow : Artystyczne