Rozwój studiów muzeologicznych, dokonujący się bardzo dynamicznie w latach 80. i 90. XX w. na całym świecie, uświadomił, iż ta dziedzina - traktowana dotąd jako "specjalizacja" - stała się jednym z najbardziej rozległych, długotrwałych i wymagających zakresów badań na styku humanistyki, nauk ścisłych, inżynierii i nauk przyrodniczych. Wbrew pozorom muzeologia to praktyczne studia. W odróżnieniu od studiów historycznych, słuchacze otrzymują wiedzę dotyczącą zarządzania taką placówką. Jeśli chcesz poświecić się szerzeniu historii (szczególnie tej najbliższej), to są to studia dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty z toku studiów na Muzeologii:
- historia muzealnictwa,
- nauki historyczne,
- organizacja prac,
- informatyka zastosowana w muzealnictwie,
- obiekt, opis i dokumentacja,
- biblioteki i muzea,
- historia sztuki,
- archeologia,
- etnologia,
- konserwatorstwo.

Po studiach:
Absolwent kierunku Muzeologia powinien być przygotowany do pracy w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, szkołach prowadzących zajęcia z zakresu dostępu do kultury, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów.